Land og vand

Her finder du retningslinjerne for det åbne land. Det vil sige bestemmelser for varetagelsen af interesserne knyttet til landskab, natur og landbrug. Desuden finder du bestemmelser for ferie- og fritidsanlæg, samt en række tekniske anlæg som antennemaster, vindmøller og fælles biogasanlæg.

Retningslinjerne er samlet i fem grupper: "Landskabet", ”Naturinteresser”, ”Landbrugsinteresser”, ”Ferie- og fritidsanlæg”, samt ”Tekniske anlæg”. Til retningslinjerne er der knyttet et formål og en redegørelse samt i mange tilfælde et kort. I redegørelsen forklares retningslinjerne nærmere, herunder hvordan de vil blive administreret.

Et forhold kan godt være omfattet af flere retningslinjer på én gang, ligesom det kan være omfattet af både en ramme og retningslinjer. Rammerne for de enkelte områder finder du under menupunktet ”Byggeri og infrastruktur” i toppen af siden. Retningslinjerne og rammerne er bindende for kommunens planlægning og administration.

For at komme videre til retningslinjerne skal du klikke på et af emnerne i menuen til venstre eller gå til emnet via rullegardinerne under menupunktet ”Land og vand” i toppen af siden.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter