Byggeri og infrastruktur

Her finder du retningslinjerne for byggeri og infrastruktur. Det vil sige bestemmelser for, hvordan byerne, erhvervslivet og detailhandlen kan udvikle sig. Desuden finder du rammerne for lokalplaner. Det vil sige, hvad der konkret kan ske inden for områderne (rammeområderne), f.eks. hvor højt, tæt og hvor meget der må bygges. Endelig finder du bestemmelser til forebyggelse af potentielle miljøkonflikter mellem boliger og erhverv, samt for etablering af veje og havne.

Retningslinjerne er samlet i fire grupper: "Bebyggelse", "Rammer for lokalplanlægningen", ”Infrastruktur” og "Forebyggelse af miljøkonflikter". Til retningslinjerne er der knyttet et formål og en redegørelse samt i mange tilfælde et kort. I redegørelsen forklares retningslinjerne nærmere, herunder hvordan de vil blive administreret.

I "Rammer for lokalplaner" kan vælges et rammenummer i menuen under kortet. Når du klikker på det vises et kort og en oversigt over, hvad der konkret gælder for områdets udnyttelse. Du kan finde samme oplysninger ved at klikke på et område i kortet.

Et forhold kan godt være omfattet af flere retningslinjer på én gang, ligesom det kan være omfattet af både en ramme og retningslinjer. Retningslinjerne og rammerne er bindende for kommunens planlægning og administration.

For at komme videre til retningslinjerne skal du klikke på et af emnerne i menuen til venstre eller gå til emnet via rullegardinerne under menupunktet ”Bebyggelse og infrastruktur” i toppen af siden.

Status og proces

Kommuneplan 2017-2029 er godkendt af Odder Byråd den 27. marts 2017.

Udviklingsplan 2014-18, Plan- og Agenda 21-strategi er vedtaget den 23. februar 2015.

Planstrategi 2017 er vedtaget af Odder Byråd d. 10.10.2017 med tilhørende sammenfattende redegørelse efter § 13 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter