4 F 2 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  4 F 2

 • Generel anvendelse

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Plandistrikt

  4

 • Bebyggelsesprocent af

  0

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Arealets anvendelse fastlægges til fritidsbebyggelse.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Den eksisterende bebyggelse bevares uændret. Der henvises til den bevarende lokalplan nr. 4003 for området.

 • Notater

  Havhusene er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Disse kvaliteter skal så vidt muligt bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Efter vurdering skal omfattende bygningsmæssige ændringer eller nedrivninger af bygninger udpeget som del af kulturmiljøet forelægges Byrådet.

 • Status

  Vedtaget