6 B 2 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  6 B 2

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  6

 • Max. bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Bebyggelsesprocent af

  4

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav og tæt-lav (med åben-lav som den fremherskende bebyggelsesform), tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner, beskyttede boliger og lignende offentlige formål, herunder vandværk. Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsesprocenten for åben-lav må ikke overstige 30.

 • Zonenotat

  Rammeområdet er beliggende i byzone bortset fra det område der ikke er omfattet af lokalplan 6006 og 6001.

 • Status

  Vedtaget