6 OF 4 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  6 OF 4

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Plandistrikt

  6

 • Bebyggelsesprocent af

  0

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (opholdsareal, parkeringsplads m.m.).

 • Områdets anvendelse

  Der må inden for området højst opføres en mindre kiosk/toiletbygning til betjening af opholdsarealet.

 • Notater

  Del af området er udpeget som kulturmiljø.

 • Status

  Vedtaget