5 F 1 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  5 F 1

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde og landzone

 • Plandistrikt

  5

 • Bebyggelsesprocent af

  0

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Der må inden for området kun opføres bygninger, som er nødvendige for campingpladsens drift (toilet- og vaskerum, kiosk, samlingsrum og lignende), samt en enkelt bolig for bestyrer eller person tilknyttet campingpladsen. Der kan desuden opføres et vandland med udendørs poolområde i tilknytning til eksisterende bebyggelse, samt et antal campinghytter på højst 25 m2 hver. Langs områdets grænser mod det åbne land samt omkring de enkelte afsnit af campingpladsen skal etableres levende hegn af samme karakter som egnens markhegn.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelse må opføres med maksimalt én etage og bygningshøjden må ikke overstige 5,5 m over det omgivende terræn. Vandland må opføres med en bygningshøjde på op til 8,5 m over det omgivende terræn.

 • Områdets anvendelse

  Strandbeskyttelseslinjen berører dele af rammeområdet. Generelt forudsætter en ændret anvendelse inden for strandbeskyttelseslinjen dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, der administreres af staten.

 • Zonenotat

  Rammeområdet er og skal forblive i landzone bortset fra den del af lokalplan 5017 der er sommerhusområde.

 • Status

  Vedtaget