8 E 1 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  8 E 1

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  8

 • Bebyggelsesprocent af

  0

 • Max. bebygget grundareal i %

  33%

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom mindre industri-, lager- og håndværkerformål, samt enkelte boliger (indehaver-, bestyrer-, portnerboliger og lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed. Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Ny bebyggelse må ikke gives direkte adgang fra kommunevej nr. 7697 (Sondrupvej) eller dennes forlægning. Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendige for en bygnings eller et anlægs drift.

 • Status

  Vedtaget