1 BL 6 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  1 BL 6

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  1

 • Max. bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Bebyggelsesprocent af

  2

 • Max. bebygget grundareal i %

  60%

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til boliger og liberale erhverv som tandlæge, advokat, revisor, arkitekt og lignende.

 • Miljøforhold

  Området er udpeget som indsatsområde i klimatilpasningsplanen.

 • Status

  Vedtaget