1 E 12 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  1 E 12

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  1

 • Bebyggelsesprocent af

  0

 • Max. bebygget grundareal i %

  50%

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. antal etager

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom industri, lager- og værkstedsformål, entreprenør- og oplagsformål, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder.

 • Opholds- og friarealer

  Områdets grænse mod det åbne land udformes som levende hegn af karakter som egnens markhegn.

 • Status

  Vedtaget