1 RE 7 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  1 RE 7

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Plandistrikt

  1

 • Bebyggelsesprocent af

  0

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til offentligt rekreativt naturområde. Der er tale om en grøn kile fra det åbne land ind i bebyggelsen. Inden for området må ikke opføres anlæg og bebyggelse, bortset fra enkelte småbygninger. Anlæg til klimatilpasning og regnvandshåndtering kan indpasses, når det kan ske under hensyn til de eksisterende naturværdier. Småbygninger er: fugletårne, sheltere, gangbroer, stier og lignende. Området skal indrettes med størst mulig hensyntagen til de eksisterende naturværdier.

 • Infrastruktur

  Der skal reserveres areal til udvidelse af Snærildvej.

 • Status

  Vedtaget