1 VEJ 1 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  1 VEJ 1

 • Generel anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  1

 • Bebyggelsesprocent af

  0

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholds- og friarealer

  Arealerne fastlægges til vejformål med tilhørende cykelstier, fortove og rabatter.

 • Infrastruktur

  Vejarealet udlægges i en bredde af mindst 12 m. Vejene skal ved deres placering anlægges under hensyn til det omgivende terræn.

 • Status

  Vedtaget