1 VEJ 2 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  1 VEJ 2

 • Generel anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  1

 • Bebyggelsesprocent af

  0

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Hvor vejen krydser grønne kiler, skal der etableres overgange, der prioriterer bløde trafikanter højest.

 • Opholds- og friarealer

  Arealerne fastlægges til vejformål med tilhørende fortove og rabatter.

 • Infrastruktur

  Vejarealet udlægges i en bredde af mindst 10 m. Vejene skal ved deres placering anlægges under hensyn til det omgivende terræn.

 • Status

  Vedtaget