3 OF 1 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  3 OF 1

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  3

 • Bebyggelsesprocent af

  0

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (kirke, kirkegård og præstegård m.m.). Inden for området må der ikke opføres bebyggelse udover de til kirke og kirkegård hørende mindre huse, såsom kapel, materielhus, toiletter og lignende samt præstegård.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Undtaget fra den maksimale bygningshøjde er bebyggelsen til præstegård, som ikke må opføres i mere end 8,5 m over det omgivende terræn. Bebyggelsens udformning skal ske med det største hensyn til kirken og dens omgivelser.

 • Opholds- og friarealer

  Værdifuld beplantning bevares.

 • Status

  Vedtaget