3 OF 3 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  3 OF 3

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Plandistrikt

  3

 • Bebyggelsesprocent af

  0

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til idrætsplads samt anlæg til klimatilpasning og regnvandshåndtering. Inden for området må der ikke opføres bebyggelse udover et mindre klubhus, toiletbygning og lignende, der direkte tjener til områdets brug som idrætsplads. Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnskarakteristiske levende hegn.

 • Status

  Vedtaget