3 OF 4 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  3 OF 4

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Plandistrikt

  3

 • Max. bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Bebyggelsesprocent af

  4

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastsættes til offentlig formål (hotel, højskole, rekreationshjem, feriekoloni og lignende), som efter Byrådets skøn naturligt finder plads i et fritidsområde, samt enkelte boliger til forstander, bestyrer og andre med lignende tilknytning til de nævnte funktioner.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Enkelte dele af bebyggelsen i området kan opføres med en bygningshøjde på op til 10 m over det omgivende terræn.

 • Status

  Vedtaget