9 S 3 - Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

static-map
 • Plannavn

  Kommuneplan 2017-2029 Odder Kommune

 • Kommuneplanrammens nummer

  9 S 3

 • Generel anvendelse

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Plandistrikt

  9

 • Max. bebyggelsesprocent

  15% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Bebyggelsesprocent af

  4

 • Rumfangsbestemmelse beregnes af:

  0

 • Det maksimale etageareal beregnes af:

  0

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  6.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusformål. Områdets grænse mod det åbne land udformes som egnskarakteristiske levende hegn.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må på hver enkelt ejendom højst opføres 1 sommerhus. Facadehøjde til overkant tag må maks. være 3 m målt fra niveauplan.

 • Status

  Vedtaget